Uitbreiding van Porteum voor de Leerroute

Door Porteum 12-12-2019

In Lelystad zijn jongeren die voor een goed verloop van hun schooltijd wat meer tijd nodig hebben om zich in het voortgezet onderwijs te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. Voor deze leerlingen is het ieder uur wisselen van lokaal, les en docent belastend. 

Veel wisselen doet een te groot appèl op hun aanpassingsvermogen, waardoor zij moeilijk tot leren komen. Voor deze leerlingen bieden wij nu op De Rietlanden, vanuit alle scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad gezamenlijk, een nieuwe Leerroute met een vaste plek, een kleine klas (ongeveer 12 leerlingen), vaste docenten én structuur op maat. Leerlingen in deze Leerroute bieden wij een veilige, vertrouwde leeromgeving, waar structuur is, waar men duidelijk is over wat er van de leerling wordt verwacht en waar de leerling gestimuleerd wordt , daar waar mogelijk, deel te nemen in het reguliere onderwijs. 

 

Huisvesting Leerroute en Technasium
Om deze Leerroute duurzaam een plek te geven binnen ons onderwijs, moet er ook een plek zijn op Porteum. Hier is in het ontwerp voor deze vorm van passend onderwijs geen rekening gehouden. Voor de zomervakantie hebben we met de architect om tafel gezeten om te kijken naar de mogelijkheden. Dit liep uiteen van herplaatsing van afdelingen tot extra aan- of uitbouwen. 

Uiteindelijk is de optie om op de begane grond, tussen gebouw Echo en Peil, een extra vleugel te bouwen, gelijk aan de technische vleugel bij het vmbo, uitgewerkt. In deze vleugel zal het Technasium gehuisvest worden waardoor in gebouw Echo een verdieping vrijkomt om passend onderwijs vorm te geven. Deze uitwerking is vervolgens voorgelegd aan de GMR, Raad van Toezicht én aan de gemeente. 

Afgelopen maand heeft zowel de GMR als de RvT ingestemd met de extra investering die dit met zich meebrengt voor de SVOL. Een investering die tegelijkertijd een grote financiële korting op onze zorgmiddelen voorkomt en die, belangrijk om te benadrukken, geen gevolgen zal hebben voor klassengrootte of werkgelegenheid van medewerkers van de SVOL. We zijn trots dat we met deze stap zowel het passend onderwijs gaan vormgeven binnen onze campus die uniek is voor Nederland én het Technasium een zichtbare plek kunnen geven die past bij de ambitie en betrokkenheid die zij hebben met en voor de stad en provincie.