Privacyverklaring en cookies

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De SVOL kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de SVOL, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de SVOL verstrekt. de SVOL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

WAAROM DE SVOL GEGEVENS NODIG HEEFT

De SVOL verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de SVOL je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht. 


HOE LANG DE SVOL GEGEVENS BEWAART

De SVOL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan zeven jaar (wettelijk termijn) bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. 


DELEN MET ANDEREN

De SVOL verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de SVOL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De SVOL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 


GOOGLE ANALYTICS

De SVOL neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de SVOL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbuik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de SVOL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de SVOL op via info@svol.nl. www.svol.nl is een website van de SVOL. 


SVOL IS ALS VOLGT TE BEREIKEN

Bezoekadres:
Lindelaan 99
8224 KR Lelystad
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39098845
Telefoon: 0320 752 500
E-maildres: info@svol.nl